Greek Version / Ελληνική έκδοση

Pre tri dana započeta je neobična CrowFunding kampanja na Indiegogo platformi: prikupljanje 1.6 milijardi EUR za spas Grčke (https://www.indiegogo.com/greek-bailout-fund.html).

Za nepuna tri dana sakupljeno je preko 1 milion EUR!

Iako je taj milion premalo, pa čak i 1.6 milijardi ne znače spas za Grčku, tih do sada 65.000 ljudi šalje jednu poruku: da postoji veliki broj ljudi koji saosećaju s problemima drugih naroda, i koji su, suprotno zvaničnoj politici svojih država, spremni i finansijski da pomognu te druge narode. Biće interesantno pratiti šta će se dešavati tokom narednih 5 dana koliko još traje ova kampanja i koliko ljudi će je podržati. Za sada to je svaki 100.000-ti čovek na planeti. A ako uzmemo u obzir koliko njih ima pristup Internetu to je verovatno 2 puta učestalije. Iako je to malo ljudi, ne treba zanemariti politički efekat ovakve kampanje. Njen politički efekat zavisiće od toga koliko ljudi će mobilisati. Ako taj broj bude mnogo veći, nesumnjivo će raspoloženje svojih birača mnogi od EU parlamentaraca uzeti u svojim kalkulacijama i računati na zadovoljavanje interesa te populacije. A čak i ako ne bude veliki verujem da već mnogi uviđaju kapacitet online aktivizma koji nije potpisivanje online peticija ili lajkovanje određenih tema i protestnih slika, što bez obzira na svoju nesposobnost da direktno utiče na događaje, više niko normalan ne smatra bezazlenim i nevažnim. Upravo zato akcija gde su ljudi spremni da učine više od lajka, da se odreknu neke količine novca zarad boljitka drugih ljudi, ne može proći bez posledica.

Svakako ova originalna akcija iznedriće i neke slične. Sakupiti 1.6 milijardi za pomoć jednoj državi je enormno visoko postavljen cilj, toliko visoko, da se ne može isključiti da je ovo mudar marketinški potez same Indiegogo platforme. Činjenica da je već sutradan kampanja dospela na naslovnicu Bloomberg Business portala (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-30/this-indiegogo-campaign-is-trying-to-bailout-greece), CNBC (http://www.cnbc.com/id/102798292), Gizmodo (http://gizmodo.com/googles-top-hit-for-greek-bailout-is-an-indiegogo-campa-1715183567), ABC News (http://www.abc.net.au/news/2015-07-01/british-shoe-seller-tries-crowdfunding-greek-bailout/6585454) pa čak i New York Times (http://www.nytimes.com/2015/07/01/world/europe/a-crowdfunding-campaign-tries-to-save-greece.html?_r=0), daju ovoj kampanji karakteristike globalnog hita.

A ako nije marketinški trik, ako je ovo zaista potez jednog britanskog prodavca cipela koji saoseća s grčkim narodom, zamislite kakve sve kampanje možemo očekivati u budućnosti, a koje će itekako moći da imaju efekta u mnogo manjim i siromašnijim državama s represivnim režimima? Par miliona u takvim državama može mnogo učiniti za slobodu štampe, pa i formiranje pokreta i partija. Setite se samo koje sve poteze su vlasti spremne vući da sputaju slobodu izražavanja: oduzimanje novina, zatvaranje štamparija, zabranjivanje medija, i setite se da je sa samo nekoliko miliona USD pokrenut proces formiranja slobodnih, opozicionih medija, devedesetih, u Srbiji. Ova kampanja, pametnim političarima može pokazati da su granice “meke” i da ne mogu sve kontrolisati. Ona takođe može pokazati da solidarnost ljudi može biti suprostavljena zvaničnoj politici država gde ti ljudi žive, što svakako nijedan normalan političar ne sme zanemariti. U tom smislu ova kampanja otvara svojom lucidnošću novo, uzbudljivo poglavlje internet ere. Ako je arapsko proleće čak i navodno bilo indukovano putem socijalnih mreža a ustvari organizovano iz nekih tajnih službi, u šta ne treba sumnjati, i time uzdrmano i srušeno nekoliko vlada, zamislite šta se sve može pokrenuti sada, kada je jasno da su ljudi spremni ne samo izaći na ulicu već dati i svoj novac za pomoć drugima (a novca se većina ljudi najteže odriče) – što se do sada nije dešavalo ovako s otvorenom i direktnom političkom porukom.

Kada sam počeo pisati ovaj post,  pre dvadesetak minuta bilo je prikupljeno 1.126.466 EUR, sada već 1.162.439. I iznos raste. Ali neka vas iznos ne zavara. Sam iznos je u celoj ovoj kampanji apsolutno nebitan.