Sasa Jovanovic

Biznis, tehnologija i sport

Disanje

Svaki pokret prirodno je praćen udahom i izdahom. Udah čini pripremu za izvođenje tehnike, dok izdah ide u skladu sa daljim pokretom. Stoga udah predstavlja absorbovanje energije, a izdah njeno emitovanje. Pri tom, izdah podrazumeva kontrakciju muskulaturnog sistema, a udisaj doprinosi njegovom opuštanju i obnavljanju. Praksa kontrolisanog disanja, koju karateka može sprovoditi u sedećem meditativnom položaju, u daljoj fazi prenosi se kroz splet dinamičkih pokreta i akcija tokom izvođenja tehnike. Kroz disanje on takođe može ostvariti smirenost i sabranost, što će dalje doprineti stvaranju energetskog potencijala neophodnog za pravilan tehnički razvoj pokreta i pravovremenu reakciju.

U ritmičkom ciklusu disanja udahom se uzima energija univerzuma. Organizam je mesto njene prerade i obnavaljanja. Izdah je čišćenje i energetsko pražnjenje. U praktičnom smislu, savet karatekama je da veštinu disanja primenjuju na sledeći način:

 • Postavite dlan jedne ruke na grudni koš i čvrsto ga pritisnite.
 • Dlan druge ruke položite na predeo stomaka.
 • Kada pod rukom osetite pokretanje stomaka, koji se kao vazdušni mehur širi i sabija, znajte da ste na dobrom putu da razumete kako treba da izgleda disanje harom.

Takav način disanja, ako se predano vežba i praktikuje, vremenom postaje kompaktan i balansiran. U ritmu, on obuhvata i povezuje sve tehničke elemente u jednu harmonizovanu celinu. Iz tog razloga, snaga i stabi­lnost karate tehnike u velikoj meri će zavisiti od energetskog pražnjenja koje nastaje kao posledica ispravno sprovedene veštine disanja.

1 Comment

 1. Aleksandra Trivuncev

  November 18, 2009 at 12:23 am

  E, sad ću se ja naći pametna(jel? :)) i napisati po koju o ovoj temi obzirom da sam nekada davno proučavala istu…

  Ova vežba (koju si Sale naveo) zove se vežba 'Donjeg disanja'. Postoji više vrsta vežbi i svaku treba praktikovati odreÄ‘eno vreme. Kreće se od recimo najlakše, pa do najteže (u smislu energetske težine). Npr. 'idealno disanje' je temelj iscelenja, kada se dostiže poboljšanje životne energije tzv. prane. MeÄ‘utim, pre svake vežbe disanja organizam treba pripremiti odreÄ‘enim laganim vežbama koje se isto praktikuju jedno odreÄ‘eno vreme…

  E sad, da ja ne bih objašnjavala šta znači 'disati' medicinskim definicijama itd, itd, reći su samo sledeće:

  Disanje je kretanje energije. Naučiti pravilno disati znači ovladati životnom energijom i kontrolisati je.

  Dat nam je od prirode fenomenalan mehanizam po svojoj složenosti, svom savršentsvu, po svojoj inteligenciji- naše telo. Našom nepažnjom, neznanjem i nedostatkom volje činimo da taj mehanizam 'malo zarÄ‘a'.

  A potrebno je tako malo da ga barem samo osvežimo……

© 2018 Sasa Jovanovic

Theme by Anders NorenUp ↑