KYO (KJO) se u borilačkim veštinama odnosi na prepoznavanje “pravog momenta“, onog u kome valja izvesti adekvatan napad što ima za cilj destabilizaciju protivnikovih namera.

Kada u svesti protivnika dođe do nastanka „pukotine“, izazvane padom koncentracije usled umanjenja mentalne energije, on se pred nama u potpunosti otvara. Energetsko umanjenje u većini slučajeva na staje kao posledica „krizne situacije“ prouzrokovane stanjima emocionalne nestabilnosti i duhovne nesređenosti. Proizvod ovakvog mentalnog stanja se vrlo brzo ogleda i u poremećajima ritma telesnih pokreta i akcija. U daljem raskoraku između tela i uma nastaje disharmonija koja zahvata protivnika u celosti. Ona predstavlja „zaustavljanje uma“, što u borilačkom smislu dovodi do nepovezanih akcija i stvaranja vremenskog i prostornog razmaka između pokreta.

Takva situacija je pravi momenat za naše reagovanje i efektno ostvarenje akcije.