U centralnom delu ljudskog organizma, u regiji donjeg stomaka, na oko 3 cm ispod pupka, nalazi se tačka tanden. Prema starim istočnjačkim spisima i učenjima, ta tačka predstavlja gravitacioni centar tela i izvorište unutrašnje energije (ki).

Ujedno, to je tačka presecanja ljudskog mikrokosmosa i univerzumskog makrokosmosa.

Tačka tanden nije vidljiva preko postojanja fizičke manifestacije. Ona je zamišljena tačka, u samom centru tela.

U istočnjačkom kontekstu, tanden predstavlja centar hare. Hara je u japanskoj terminologiji stomak, odnosno mesto gde po predanju boravi duša i gde su energetski protoci najintenzivniji.