Svaki čovek koga ne mogu voleti
Za mene je povod teške tuge.

Svaki čovek koga sam voleo a koga više ne mogu voleti
Za mene je korak bliže smrti

Vi koji znate da zavređujete moju ljubav
Obratite pažnju da me ne ubijete

-Bogza čeo, rumunski pesnik