Sigurno se pitate,
Postoji li, kolo sreće?
Postoji, spokojni budite,
Ono se neprestalno kreće.
Za sreću je potrebo dvoje,
Ako ste uz Boga na dobitnku ste,
Ne postoji moje – tvoje,
Sve je tvoje, samo tvoje sve.
Ti držiš kormilo čoveče,
Dok putuješ moraš zakačiti sreću,
Za nju se priprema i stiče,
Duhovno bogatstvo u smeću.
Što si dublje u smeću,
Pre ćeš isplivati,
Ako pokažeš ljudskost veću,
Prema zloj umnoj sili.
Hajde, junački izdrži,
Sačuvaj srca osmeh,
Od teškog posla ne beži,
Praštaj tuđi greh.
Kada budeš u tom kolu,
Ne razmišljaj o njegovom kraju,
Ne nadaj se ponovnom bolu,
Ti si ljubavi već u raju.

Violeta Balint 2010.