Svakom muka,
Prijatelj bude,
Nesreća puka,
Svi nam sude.
Trećina života,
Takva je,
čavo se mota,
U svemu je.
I odjednom se desi,
Zreli smo,
Oprošteni nam gresi,
Srećni smo.
Nova šansa,
Treperi u oku,
Probuđeni iz transa,
Svesni i u toku.
Sve lepše i veće,
Šanse pred nama,
Biće se kreće,
Božijim stazama.
Blago onom,
Ko dočeka šansu,
U svetu novom,
Živi romansu.
Osmeh ga krasi,
Temeljan, večan,
Od miline uzdasi,
Trenutak je svečan.
U bezbroj atoma,
Ljubavi i punoće,
Na pragu je doma,
Ulazi ako hoće.

Violeta Balint 2010.