Šta je to lepota? Od početka čovečanstva adekvatnog odgovora nema.
Šta je lepo od života? Pitaju se sva živa bića ovog Sveta.
Ne,ne postoji lepo i ružno telo,samo ograničeni glupaci tako misle,
Možda zdravo i bolesno telo,ili lepo i ružno odelo,
A nikako ljubomorne čuti šta misle.
Istina je lepa,jer je čista.
Ljubav je najlepša,jer svakog zablista.
Nema sumnje da se istina oseti,nema sumnje da se i ljubav oseti,
A lepo,da li se i ono oseti?
Pa naravno,ko veruje u carstvo nebesko,on lepotu zna da prepozna,
A jadan i glup je onaj,koji to ne zna.
Ne verujem u priče onih koji vole tamu,oni govore,a lepom se nadaju.
Zagaze duboko u tamu da se bogate,kao divno im je,zadovoljni su,
A sve više traže lepo.
Mislim,da svako kad se rodi,nosi kliker lepote u sebi.
Samo neko taj kliker,čuva i neguje,a neko ga odmah izgubi.
Oni koji izgube taj kliker,imaju uglavnom,kao,lepa tela,ali do neke granice,
čavo se uvek pobrine za svoje,i jedva čeka da popuni stranice.
A oni koji neguju taj kliker,zasluženo hitaju od lepog do divnog,
Jer znaju,da se red mora poštovati,marljivi su i strpljivi,jer znaju,da neće još dugo tugovati.
Besna sam na te,iz cirkuskog žirija,koji ograničavaju lepotu na vidljivo i opipljivo.
Besna sam jer stvaraju čitave vojske,onih,koji kliker imaju,ali im ničemu ne služi.
Ma svakom na svetu,bio dobar ili loš,ruku pruži,i u radosti se druži,
A kliker lepote će uvek sijati i zračiti,samo ga neguj,i nemoj se s Bogom kačiti.

Violeta Balint 2002.