Znaš, kad sam bio dete, šta sam voleo?
Kaleidoskop…
Kad sam saznao kako funkcionise, bio mi je interesantan jos par nedelja.
Ljubav, da je treba razumeti, učila bi se u školi.